Ένταξή σε Βιολογικό Πρωτόκολλο παραγωγής μελιού στον φορέα ΔΗΩ

Ένταξή σε Βιολογικό Πρωτόκολλο παραγωγής μελιού στον φορέα ΔΗΩ


Η Φάρμα Θετταλών ιδρύθηκε το 2020 από μια ομάδα νέων ανθρώπων που είχαν κοινό όραμα: να δημιουργήσουν μια κοινότητα παραγωγών βιολογικού μελιού που θα σέβεται τη φύση, τα ζώα και τους ανθρώπους. Είχαμε όλοι εμπειρία στη μελισσοκομία, αλλά θέλαμε να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούσαμε, να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα χημικά και τις εντάσεις, να βελτιώσουμε την ποιότητα του μελιού μας και να δώσουμε πίσω στην κοινωνία.

Για να το κάνουμε αυτό, αποφασίσαμε να μπούμε σε ένα βιολογικό πρωτόκολλο, που σημαίνει ότι ακολουθούμε αυστηρούς κανόνες για τη διαχείριση των μελισσοσμηνών μας, την επιλογή των τοποθεσιών, την παρακολούθηση της υγείας των μελισσών, την αποφυγή της ρύπανσης και την πιστοποίηση του μελιού μας από ανεξάρτητους φορείς. Το βιολογικό πρωτόκολλο μας επιτρέπει να προστατεύουμε τη βιοποικιλότητα, να διατηρούμε την ισορροπία του οικοσυστήματος, να παράγουμε ένα φυσικό και αγνό προϊόν και να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των καταναλωτών.Η μετάβαση στο βιολογικό πρωτόκολλο ήταν μια πρόκληση, αλλά και μια ευκαιρία. Απαιτούσε χρόνο, επένδυση, εκπαίδευση, συνεργασία και προσαρμογή. Αλλά μας έδωσε και πολλά οφέλη, όπως η αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση της ποιότητας, η δημιουργία ενός ισχυρού brand, η ανάπτυξη νέων αγορών, η ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής και η συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη.Η φιλοσοφία μας

Η Φάρμα Θετταλών δεν είναι μόνο μια επιχείρηση, είναι μια κοινότητα. Μια κοινότητα που αποτελείται από μέλη, που έχουν κοινά ιδανικά, αξίες και στόχους. Μια κοινότητα που συνεργάζεται, αλληλοστηρίζεται, αλληλομαθαίνει με μοναδικό σκοπό την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων!

Επιστροφή στο ιστολόγιο